Blog ว่าด้วยเรื่องการทุจริตในองค์กร การบริหารความเสี่ยง และเรื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

เกี่ยวกับ AntiFraud.in.th


Blog ชื่อ AntiFraud.in.th ที่ทุกท่านกำลังเยี่ยมชมอยู่ในขณะนี้ เดิมทีเป็น Page หนึ่งที่ผมเขียนผ่าน Application Blockdit ของ “ลงทุนแมน”

ช่วงแรกที่เป็นสมาชิกของ Blockdit ผมเป็นเพียงผู้อ่าน เพราะไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรดี แต่สุดท้ายก็ลงเอยกับเรื่องตัวเองถนัดที่สุด คือการแก้ปัญหาการทุจริตในองค์กร และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผมใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพมานานหลายปี

ผมตั้งใจว่าจะเขียนถึงวิธีการป้องกัน การเตรียมรับมือ เฝ้าระวัง และการตอบสนองต่อความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการตรวจจับ และสืบสวนสอบสวน สำหรับกรณีที่เป็นเหตุทุจริต โดยผ่านกรณีศึกษา หรือทฤษฎีต่าง ๆ โดย ระหว่างทาง ผมอาจจะมีบ่นเรื่อง การเมือง ปัญหาสังคม หรือวิพากษ์สื่อมวลชน บ้างตามที่เห็นสมควร

ฝากติดตามข้อเขียนที่แบ่งประเภทตามเมนูด้านบน และแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ตามสบายที่ author@ec2-13-214-251-202.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com ครับ


ขอบคุณมากครับ
Website: www.antifraud.in.th
Blockdit: www.blockdit.com/antifraud.in.th
Email: author[at]antifraud.in.th